Colofon & disclaimer

Colofon
Website:
Deze website gebouwd met behulp van het Content Management Systeem (CMS) WordPress www.wordpress.org onder licentie van GPLv2 van The Free Software Foundation.
Disclaimer
Links naar externe sites:
Op de webpagina’s van wmfotografen.nl.nl bevinden zich links naar externe websites. wmfotografen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.
Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van wmfotografen.nl, op het logo en alle fotografie werk van Wim Scholte en Manon van Althuis rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan beide fotografen. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Wim Scholte en/of Manon van Althuis, neem contact op via info [at] wmfotografen.nl of via dit contactformulier.